Dear Diary


Dear Diary,

I feel so alone
Why am I here
What's my purpose
Sometimes these thoughts
Seem louder than my screams

I've tried to drown the sorrows
To suffocate my fears
But all my actions taken
Flow freely now as tears

I'm alone I cry
I'm alone
Will anyone save me
Does anyone care

Do you hear me
Are you listening
This I write, my story
This legacy of me

Somehow though, I feel there's something more
If Love is really there, please speak to meCaptcha
Liedje A Beautiful Oblivion Dear Diary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear Diarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Beautiful Oblivion Dear Diary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear Diary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.