I Wish I Cared


To hold me closer or set me free
To trust completely or let it be
You don't know my destiny
You can't see what I can see

Hey - I wish I cared
Hey - I wish I cared

To love me truely or let me go
Inbetween I don't want to know
This is how it has to be
No more us and no more we

Hey - I wish I cared
Hey - I wish I cared

Once again, on the station
See your face in a crowd
Comes again the sensation
You can't hear yourself think
With their voices inside your head

Hey - I wish I cared
Hey - I wish I cared
I wish I cared
Yes I really do
I wish I cared
(Hey) I wish I cared
Yes I really do
I wish I cared
(Hey) I wish I cared
I wish I cared
(Hey)Captcha
Liedje A-ha I Wish I Cared is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wish I Caredmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha I Wish I Cared downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wish I Cared in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.