Salt For Your Wounds


There's a tear in my heart where the blood ran out
There's a tear in my heart where the love ran out I thought
we worked, pushed toward the same ends,
I'll never be so quick to trust again
Disenchanted, disgusted, I regret that I trusted
I put my faith
My faith in you, you poisoned me through and through
I though we both shared the same injuries
Now I've found it's you who injures me
My heart is cracked from being left out in the cold
I know you'll pay for what you've taken - tenfold
Disenchanted, disgusted, I regret that I trusted
I put my faith
My faith in them, they twisted the knife further inCaptcha
Liedje AFI Salt For Your Wounds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Salt For Your Woundsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Salt For Your Wounds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Salt For Your Wounds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.