Bells Of Alcazar


Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

We've come from around the world
We stand at the golden tower
The tribes go marching in
Go dancing in the tower of power
In the midnight hour
When the bells are ringing tonight

Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

We are the chosen ones
We rule from the golden tower
Just like the prophets said
Go dancing in the tower of power
In the midnight hour
When the bells are ringing tonight

Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

Everybody is a star
Just be proud of who you are
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

Oh Alcazar
Everybody is a star
Oh Alcazar
Just be proud of who you are
Oh Alcazar
Celebration when we ring
The bells of Alcazar

Celebration when we ring
The bells of AlcazarCaptcha
Liedje Alcazar Bells Of Alcazar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bells Of Alcazarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Bells Of Alcazar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bells Of Alcazar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.