Crying At The Discotheque


Downtown's been caught by the hysteria,
People scream and shout
A generation's on the move
When disco spreads like a bacteria,
Those lonely days are out,
Welcome the passion of the groove

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque

Tonight's the night at the danceteria,
The joining of the tribe,
The speakers blasting clear and loud,
The way you dance is our criteria,
The DJ takes you high,
Let tears of joy baptize the crowd

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque

The passion of the groove,
Generation on the move
Joining of the disco tribe,
Let the music take you high

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline,

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discotequeCaptcha
Liedje Alcazar Crying At The Discotheque is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crying At The Discothequemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Crying At The Discotheque downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crying At The Discotheque in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.