Crying At The Discoteque


Downtown's been caught by the hysteria
People scream and shout
A generation's on the move
When disco spreads like bacteria
These lonely days are out
Welcome the passion of the groove

The golden years
The silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down
You spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discoteque
Crying at the discoteque

I saw you crying
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque

Tonight's the night at the danceteria
The joining of the tribe
The speakers blasting clear and loud
The way you dance is our criteria
The DJ takes you high
Let tears of joy baptise the crowd

The golden years
The silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down
You spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discoteque
Crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque

The passion of the groove
Generation on the move
Joining of the disco tribe
Let the music take you high

The golden years
The silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down
You spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discoteque
Crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque







Captcha
Liedje Alcazar Crying At The Discoteque is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crying At The Discotequemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Crying At The Discoteque downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crying At The Discoteque in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.