Sexual Guarantee


So if you want my number
My sexual guarantee
And if you need my lovin'
My Sexual Guarantee
Like if you like my glamour
Of sexual guarantee
I wanna see that heartache
Of Sexual Guarantee
Tonight when we go dancing
There's magic in the air
The club is always jumpin'
And everybody's there
A mood of expectations
We dance under the stars
The bells that strike at midnight of Alcazar
So if you want my number
My sexual guarantee
And if you need my lovin'
My Sexual Guarantee
Like if you like my glamour
Of sexual guarantee
I wanna see that heartache
Of Sexual Guarantee
Alcazar Alcazar Alcazar Alcazar
I know that you've been crying
The tears in your champagne
Let clouds of joy come drowning
We're crying in the rain
Cause everybody dancing
Looks like a superstar
The bells that strike at midnight of Alcazar
So if you want my number
My sexual guarantee
And if you need my lovin'
My Sexual Guarantee
Like if you like my glamour of sexual guarantee
I wanna see that heartache of Sexual Guarantee
Alcazar Alcazar Alcazar Alcazar
So if you want my number
My sexual guarantee
And if you need my lovin'
My Sexual Guarantee
Like if you like my glamour of sexual guarantee
I wanna see that heartache of sexual guaranteeCaptcha
Liedje Alcazar Sexual Guarantee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sexual Guaranteemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Sexual Guarantee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sexual Guarantee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.