Songtekst van Alcazar: Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version)

Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version)


Downtown?s been caught by the hysteria
People scream and shout
A generation?s on the move
When disco spreads like a bacteria
Those lonely days are out
Welcome the passion of the groove

The golden years
The silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down
You spin me around
I stand on the borderline

Crying at the discoteque
Crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying
I saw you crying at the discoteque

Tonight?s the night at danceteria
The joining of the tribe
The speakers blasting clear and loud
The way you dance is our criteria
The DJ takes you high
Let tears of joy baptize the crowd

The golden years …

Crying at the discoteque …

The passion of the groove
Generation on the move
Joining of a disco tribe
Let the music take you high

The golden years …

Crying at the discoteque (x 7)Captcha
Liedje Alcazar Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crying At The Discoteque (Special Extended Show Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.