Superhero Thing


-chorus-

It's a superhero thing
Never lose they always win
It's a superhero thing
No matter what jam they're in

-verse1-
The x-men and all their friends
Always doing good, always making a mends
They always defeat they're enemies
No matter how strong or clever they seem

-chorus-

Spiderman and all his webs
Wonderwoman and her perfect legs
The incredible hulk he's massive and green
Pretty scary but not so mean

-chorus-

Spiderman is back again
Beating up all the bad, bad men
The fantastic 4 with the stretchy man,
Invisible woman and the other dude

-chorus-Captcha
Piosenkę Alien Intelect Superhero Thing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Superhero Thing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Superhero Thing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alien Intelect Superhero Thing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.