All My Tears


Honey, I love a pretty little, a little girl like you
All my tears come rolling, all my tears come rolling over you
Ooh, I need to be loved, I need to be kissed,
I need to be hugged and squeezed like this, wha-ooooo
All the time I've got to say to you, my girl
All my tears come rolling, all my tears come rolling over you, o'er you,
O'er you
I need to be hugged, I need to be kissed,
I need to be hugged and squeezed like this, wha-ooooo
A-a-a-a-a-a-oooooo, I love you
All my tears come rolling, all my tears come rolling over you, you, you
Instrumental break
I need, I need to be hugged, I need to be kissed,
I need to be hugged and squeezed like this, wha-ooooo
A-a-a-a-a-a-oooooo
All my tears come rolling, all my tears come rolling over you, over you,
Over you
Need to be hugged, need to be squeezed
I need to be hugged and squeezed like this, wha-ooooo
A-a-a-a-a-a-oooooo-oooo
All my tears come rolling, all my tears come rolling over you, youCaptcha
Liedje Alton Ellis All My Tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All My Tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis All My Tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All My Tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.