Sugarlust


Touch her as she slowly disappears
Listen as she's silent in your ears
Was it fun?
Was it rich?
Sweet tooth baring candy witch

Feel her in the things they dare not say
Taste her sweetness wash away
Are you careful?
Are you sure?
Do I make you insecure?

Sweet sugar, sweet sugar girl
In a saccharine world
She'll take you on, take you over
Leave you lying where you fell
Sweet sugar, sweet sugar rush
In a hyper lust

Buzzin' as she flows right through your veins
Hear the way she loves to say your name
She could read, and you were read
Now you've gone and made your bed
You're not so sure that you're to blame
Melting moments crashing into days

Sweet sugar, sweet sugar girl
In a saccharine world
She'll take you on, take you over
Leave you lying where you fell
Sweet sugar, sweet sugar rush
In a hyper lust
She'll take you in, take you under
And you'll drown in SugarlustCaptcha
Liedje Aneiki Sugarlust is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sugarlustmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aneiki Sugarlust downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sugarlust in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.