Toxicity


Conversion software version 70
Looking at life through the eyes of a tire hu
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now Somewhere between the sacred silence
sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
More wood for their fires, loud neighbours
Flashlight reveries caught in the headlights of a truck
Eating seeds as a pastime activity
The toxicity of our city, of our city
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now, somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
New What do you own the world?
How do you own disorder, disorder
Now Somewhere between the sacred silence and sleep
Sacred silence and sleep
Somewhere between the sacred silence and sleep
Disorder, disorder, disorder
When I became the sun
I shone life
into the man's hearts
When I became the sun
I shone life into the man's heartsCaptcha
Liedje Aneiki Toxicity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Toxicitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aneiki Toxicity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Toxicity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.