Forever


1 Verse:
I never met a person quite like you
Someone that makes me feel loved
I wanna be the one that you are thinking of
The one that brightens your day
Because there's nobody else
That can do the things you do
Forever, I'll be there for you
So when you feel the need to love
Let me be the one you're thinking of
Because I will make it so right

Chorus:
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you baby

2 Verse:
I got to tell you what I feel in my heart
I wrote this song just to say
No one's ever gonna love me
Nobody but you
I'm yours from this very day
'Cause there's nobody else
That can make me feel the way you do
I promise I'll always be true
So when you feel the need to love
Let me be the one you're thinking of
Because I will make it so right

Chorus:
Forever (forever)
and ever (and ever)
I will always be there for you
Forever (forever)
and ever ( and ever)
I will always be there for you baby
(I Promise)Captcha
Liedje Angelina Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelina Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.