Hero Worship


Heroes falling to the ground
Like Hell's magnet
Pulls me down
On my knees
I try to please his eyes
His idol eyes

Jerking motions won't revive him
Mouth to mouth resusitation [sic]
I just lay down beside him
And idolize

Motor, motor
Broken hearted
Rusted, rotted
Falling apart
A lock of hair
A belt he wore
It's not enough
I WANT MORE

God give me his soul
God give me his soul

Heroes falling to the ground
Like Hell's magnet
Pulls me down
On my knees
I try to please his eyes
His idol eyesCaptcha
Liedje B-52s Hero Worship is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hero Worshipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Hero Worship downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hero Worship in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.