Bunnies And Crows


I am older than you think I am
I am higher than the clouds above that rain upon men
I am all in all what you demand
I'm a devil with a shell in his hands
I am colder than you think I am
I'm a liar and admire all that's colour is gold
I am someone's prison don't come close
on a fence between those bunnies and crows

yesterday was fate
tomorrow will be great

I can't believe that these are words that I said
I don't believe what I said
it's no relieve to fight the sighs in my head
I'm not proud

I'm a soldier that is lost in nam
I am so in love with all that's left of my last beer can
I am deaf and dumb, my feet are lame
and I always hear you calling my name

yesterday was fate
tomorrow will be great

I can't believe that these are words that I said
I don't believe what I said
it's no relieve to fight the sighs in my head
I'm not proud

so you heard a lot about me my friend
I'm a liar and admire all that's colour is gold
sorry if I queered your pitch tonight
I'm sorry all is lied, all is lied
yesterday was great
tomorrow will be fate

I can't believe that these are words that I said
I don't believe what I said
its no relieve to hear the words that I said
`cause I'm proud
I don't believe a word I saidCaptcha
Liedje Bananafishbones Bunnies And Crows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bunnies And Crowsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Bunnies And Crows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bunnies And Crows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.