Light My Fire


SPOKEN:
LADIES AND BOYS
CHEER UP, CHEER UP, CHEER UP

SATURDAY NIGHT NOTHING TO DO
CHOSE A BRA AND THEN SHINE YOUR SHOES
SATURDAY NIGHT NOTHING TO DO
I LOSE MY LIVER IN THE LIVERPOOL

AND THE GIRLS GO

SHOW ME BABY WHERE IT HURTS

KISSING SNOWFLAKES FOR DESERT
SEE YOU IN THE ALLIGATOR
MAYBE IN THE ELEVATOR
SHOW ME BABY WHERE IT`S AT
LICKING RAINDROPS FROM YOUR HAT
ALISON MAY QUEEN OF THE DAY
LET`S GET IT UP IN STYLECaptcha
Liedje Bananafishbones Light My Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Light My Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananafishbones Light My Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Light My Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.