All I Wanna Do


Yeah yeah

All i wanna baby

Is three a clock in the morning baby
Can get to say that you going crazy girl
(I need you with me now)

Every minute of day I see you
Thought you`r not here girl I'm dreaming of you now
Although if we far apart
Girl I miss you

CHORUS
All I wanna do is making love to you
All I ever wanna it the whole nite through
(2x)

All I ever wanna it the whole nite through

All my friend said you no good for me
But it demand they dont know the story girl
I`ll never let you go

Just say you want me in your arms forever
I need to know that we will be together girl
Although we far apart
Girl I miss u

CHORUS (2x)

ooo I wanna baby
All I ever wanna it the whole nite through
(Just me and you)

All I ever wanna it the whole nite through

All I wanna do is making love with you
All I ever wanna the whole nite through
If I could only hold you tonite
Wanna kiss you, I miss you, I hold you so tight

Chorus (3x)Captcha
Liedje Bed & Breakfast All I Wanna Do is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Wanna Domits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast All I Wanna Do downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Wanna Do in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.