I Will Follow You


First time I looked in your eyes
All these emotions didn't realize
Givin' you my heart is all I wanna do
Nothing can stop me
I will follow you
We'll be lovers
Hand in hand
Baby you are the one to make me understand
I will follow you night and day
Everywhere you're going to
I will follow you
I will follow you night and day
Do anything you want me to
I will follow you
Now that you're not here anymore
Thinkin' of the good things
That we did before
We belong together
So don't walk on by
You're the only one who makes me laugh and cry
We'll be lovers
I will follow you
(Rap)
Yabba-dabba-dooa
No matter where ya go
I will follow you-a
I was like :
>>Man, you gotta dibbe do herCaptcha
Liedje Bed & Breakfast I Will Follow You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Follow Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast I Will Follow You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Follow You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.