If You Were Mine


I'll be there for you
whenever you need me, too
I'll be there for you
whenever you need me
whenever you want me
whenever you need me
whenever you want me
'cause I need to be with you, too

I know it took me some times
to realize what you mean to me
when I was out of my mind
you made me believe in me
Sometimes I find I may be blind
but you'll make me see

I'll be there for you

I know when you are by my side
we could leave the world behind
for me there's nothing to hide
with you I'm feeling so real
Sometimes I find I may be blind
but you'll make me see

I'll be there for youCaptcha
Liedje Bed & Breakfast If You Were Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If You Were Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast If You Were Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If You Were Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.