Anything for You


Ooh ooh ooh
When you wait and you watch
and you're wishing for something wild
I figure I can please you someday someway
I figure I can put your love on that
I'm taking you back to school
Talk about making it something real
Nobody could deny you anything
I'd do anything

You know I'd do anything
anything for you
You know I'd do anything
anything for you
You know
You know

You you you
you can run with the fun
You can tickle my nervus inside
in the face of heartbreak
heartache
It's gonna be a magic carpet ride
Better we make it soon
Let it be the one that make you
cry for more
Anyone else would buy you anything
I'd do anything

You know I'd do anything
anything for you (4mal)

I'd do anything
You know(4mal)I'd do anything (4mal)Captcha
Liedje Bee Gees Anything for You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anything for Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bee Gees Anything for You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anything for You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.