Anything For You


You have me burnin' up
With your bad timing
One small moment
I'm lost in your love

I'm lost and innocent
Turn my head around
Your one liners
I can do without

B-Section:
Easy come, easy go
I can't back down baby
I should have let you know that

Chorus:
I would do anything for you
Anything for you
If I only had you by my side
I would do anything for you
Anything for you
If you wave goodbye
I'll be waiting for you

One day comes
And I dissappear
You'll get your independance
Free and clear

Ah, you got it in you
A chance to make it work
Your heart will keep on beating
And I'll still hurtCaptcha
Liedje Mr.Big Anything For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anything For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mr.Big Anything For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anything For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.