Songtekst van Behind The Scenery: Pierce The Eyes

Pierce The Eyes


A gloomy constellation
Of planets and stars
A vision of revelation
Completed destiny

Impassible audience listens
The oracle of downfall
Perfection of manifestation
A sinister prize

With blood-coloured clouds
Comes the rain of thorns
To scratch the skin
To pierce the eyes

Starspangled firmament - vanish forever
A burning star enlighten - a godforsaken galaxy

Modern civilization
Confronted with a catastrophe

Hailstorm and fire - a plague from above
Red shimmering shadows - witness of downfall

Visions of revelation come clear
And complete the destiny
Sun and moon obscure
Fading source of life
Eclipse of their shining forceCaptcha
Liedje Behind The Scenery Pierce The Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pierce The Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery Pierce The Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pierce The Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.