Songtekst van Behind The Scenery: Under A Frozen Sun

Under A Frozen Sun


As an origin of all existence
Spring is mild and pure

Fertile season
Where all life begins to bloom
No clouds disturb the crystal air
No shadows of doubt
Darken the day

Beware the dark destructive winter so cold

Sweet summer - so free from care
The senseless waste
Of a given paradise
The seeds dry up before they start to sprout

In my dreams
I see the children suffer
Under a frozen sun
Where life has dwelt
And then will be gone

The season of the fall
Earth`s act of revenge

Autumn awakes
And dependence comes clear
The errors made in spring and summer
Time to atone for

Forerunner of winter
Spread incertainty
The golden age, a leaden chain
Ravaged land, toxic water
Death remains

Beware of eternal autumnal leaves

Prepare for the dark
Destructive winter so cold

Clouds of poisonous gasses
Fill the sky
Sun and moon disappear

ForeverCaptcha
Liedje Behind The Scenery Under A Frozen Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Under A Frozen Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery Under A Frozen Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Under A Frozen Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.