I Put A Spell On You


I put a spell on you
and now you're mine
You can't stop the things I do
I ain't lyyyyyin'

It's been 300 years
right down to the day,
now the witch is back
and there's hell to pay

I put a spell on you
and now you're miiiiiine!

Hello, Salem! My name's Winifred, what's yours?

I put a spell on you
and now you're gone (gone gone gone so long!)
My whammy fell on you
and it was strong (so strong so strong so strong)

Your wretched little lives
have all been cursed,
'cause of all the witches working
I'm the worst!

I put a spell on you
and now you're mine!

[Watch out! Watch out! Watch out! Watch out!]

If you don't believe,
you'd better get superstitious

Ask my sisters!
"Ooh, she's vicious!"
I put a spell on you
I put a spell on you
Sisters!

Ah say ento pi alpha mabi upendi
Ah say ento pi alpha mabi upendi
In comma coriyama
In comma coriyama
Ay, ay, aye, aye, say bye-byyyyyyyyyyye! bye bye!Captcha
Liedje Bette Midler I Put A Spell On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Put A Spell On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler I Put A Spell On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Put A Spell On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.