You Don't Own Me


You don't own me
I'm not just one of your many toys
You don't own me
don't say I can't go with other boys
bababababababaaaaaaaaaaaaaa

AND DON'T TELL ME WHAT TO DO
AND DON'T TELL ME WHAT TO SAY
AND WHEN I GO OUT WITH YOU
DON'T PUT ME ON DISPLAY

you don't own me
don't try to change me in any way
you don't own me
don't drag me down ,
cuz ill never stay

I don't tell you what to say
I don't tell you what to do
SO JUST LET ME BE MYSELF
thats all i ask from you

Im young
and i love to be young
Im free
and i love to be free
to live my life the way that i want
to say and do whatever i please
(Reapeat)

NO NO
you don't own me
NO NO
you don't own me
NO NO
you don't own me

YOUNG N FREE
YOUNG N FREE
YOUNG N FREE

YOU DONT OWN ME
(REPEAT *4)

YOUNG N FREE
YOUNG N FREE
YOUNG N FREE
YOU DONT OWN ME
(REPEAT *5)Captcha
Liedje Bette Midler You Don't Own Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Don't Own Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler You Don't Own Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Don't Own Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.