You Don't You Won't


You don't, you won't
No way I say
You didn't, you doesn't
You isn't, you wasn't
You wouldn't, you couldn't
You oughn't, you shouldn't
Love nobody but me

You're mine, not his
You are, you is
I mean it, I seen it
I did it, I done it
I do, you know
You can't, you shan't
Love nobody but me

That's all, that's it
I ain't jealous of the fellas
That you hang around with
Don't pay no mind
And I'm telling you one more time

You don't, you won't
No way I say
You didn't, you doesn't
You isn't, you wasn't
You wouldn't, you couldn't
You oughn't, you shouldn't
Love nobody but me

That's all, that's right
I ain't waitin', ain't fakin'
No maybes no mights
My heart don't lie
And I'm telling you one more time

You don't, you won't
No way I say
You didn't, you doesn't
You isn't, you wasn't
You wouldn't, you couldn't
You oughn't, you shouldn't
Love nobody but me

You're mine, not his
You are, you is
I mean it, I seen it
I did it, I done it
I do, you know
You can't, you shan't
Love nobody but me
Love nobody but me

You don't, no way
You didn't, you doesn't
You isn't, you wasn't
You couldn't, you shouldn't
Love nobody but me

You're mine, you are
I mean it, I seen it
I did it, I done it
You knew you shouldn't
Love nobody but me
Love nobody but me
Love nobody but meCaptcha
Liedje Billy Gilman You Don't You Won't is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Don't You Won'tmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman You Don't You Won't downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Don't You Won't in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.