About Memories


Memories are a great gift
Memories are given to us by God
As a keepsake and a trasure
Memories allow us to call upon the past

Memories can teach us
About what things are good to repeat
Memories, they warn us
About what things should never
Be allowed to happen again

CHORUS
Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories
For the sake of
For the sake of for the sake of life
For the sake of
For the sake of for the sake of life

Memories offer us opportunities
To laugh, or to cry
Memories offer us opportunities
To smile, or to reminisce

Memories can teach us
About what things are good to repeat
Memories, they warn us
About what things should never
Be allowed to happen again

CHORUS
Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories
For the sake of
For the sake of for the sake of life
For the sake of
For the sake of for the sake of life

If we open our mind
Memories allow and offer
And help and support
And teach and warn about life

Memories can teach us
About what things are good to repeat
Memories, they warn us
About what things should never
Be allowed to happen again

CHORUS
Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories
For the sake of
For the sake of for the sake of life
For the sake of
For the sake of for the sake of lifeCaptcha
Liedje Billy Gilman About Memories is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied About Memoriesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman About Memories downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje About Memories in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.