Songtekst van Billy Gilman: Let Me Remind You Again

Let Me Remind You Again


If you ever forget to remember
This night and all that is meant
If you ever can't see
What you meant to me
Let me remind you again

If you ever look and can't find me
Your heart will know where I've been
If you memory slips
And you can't feel this kiss
Let me remind you again

[Bridge]

We'll always have this moment
It belongs to the two of us
And I only pray
That every day
We'll always remember
The way it was

So let's make this night last forever
Who says all good things must end
And when we're old and gray
And memories fade
I'll still be loving you then
And I will remind you again

[Solo]

And when we're old and gray
And memories fade
I'll still be loving you then
And I will remind you again
Let me remind you againCaptcha
Liedje Billy Gilman Let Me Remind You Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Remind You Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman Let Me Remind You Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Remind You Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.