Songtekst van Billy Gilman: She's Everything You Want

She's Everything You Want


Can't you hear your heart it's talking to your brain
A little voice inside you keeps calling out her name
You can only lose if
You start to hesitate

So why ignore an open door
Showing you the way

A heart can't shake it
When it feels that rush
A heart can't fake it
When it needs that touch
A magic potion, locomotion
You can't ever stop
A heart can't take it when
She's everything you want

You can't stop your feet from
Walking to her door
Everytime you leave her
You keep on wanting more
You think you're in control but
Who're you trying to kid

When you're on your knees, begging please
Give me one more kiss

A heart can't shake it
When it feels that rush
A heart can't fake it
When it needs that touch
A magic potion, locomotion
You can't ever stop
A heart can't take it when
She's everything you want

She's everything, she's everything, she's everything you need
She's everything, she's everything, she's all you ever dreamed
Can't play it cool, acting like a fool
When you're trying to deny
You'd do anything, everything
To be by her side

A heart can't shake it
When it feels that rush
A heart can't fake it
When it needs that touch
A magic potion, locomotion
You can't ever stop
Well a heart can't take it when
She's everything you want

A heart can't take it when
She's everything you wantCaptcha
Liedje Billy Gilman She's Everything You Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's Everything You Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman She's Everything You Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's Everything You Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.