Songtekst van Blazing Eternity: Dark Summernights Of Eternal Twilight

Dark Summernights Of Eternal Twilight


Sometimes even I feel
I believe I really do that someday
I will remember life for if the dark love ever was pure
It was so definitely ours do you remember
How we slaughtered the hordes of light
The two of us together like ravens on blackened ground
So cold lie our sisters and brothers
With dreams of autumn death silently
Things have changed and the forest breeds our eternity

Der hviler en nat under sorte vinterboge
Der hviler en nat i tr?ernes sk?r
Der hviler en nat under danske himle
Der hviler en nat for altid

Dream my love
dream away the darkness
In dreams soothe me well
Soon I will enter her darkened caves
And together we will embrace the night

Der hviler en nal under sorte vinterboge
Der hviler en nal i tr?ernes sk?r
Der hviler en nal under danske himle
Der hviler en nal for altid

Dark summernights of eternal twilight

Der hviler en nat under sorte vinterboge
Der hviler en nat i tr?ernes sk?r
Der hviler en nat under danske himle
Der hviler en nat for altid

"I do" still echoing in my ears
Der hviler en nat under sorte vinterboge og under manen fandt vi denCaptcha
Liedje Blazing Eternity Dark Summernights Of Eternal Twilight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dark Summernights Of Eternal Twilightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity Dark Summernights Of Eternal Twilight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dark Summernights Of Eternal Twilight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.