Songtekst van Blazing Eternity: Cover Me With Your Eyes

Cover Me With Your Eyes


[Music: M Lybecker/L Korsholm - Words: P Mesnickow]

Drifting away
In your now so seeking eyes
The taste of confidence
In my mouth
I want to give you
More than I can
Stuck in ourselves and the distance doesn't change

Words from you
Is a touching expression
Haunting
Bitterness
Is tearing me down
To be with you
Is to be with the world
Untitled reasons are carried with the wind

That autumn night we could have gone to the stars
But you leave me
With that stolen look of love
These days I hear our hearts beating as one
And you know for me
You will never be goneCaptcha
Liedje Blazing Eternity Cover Me With Your Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cover Me With Your Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity Cover Me With Your Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cover Me With Your Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.