Songtekst van Blazing Eternity: Of Times And Unknown Waters

Of Times And Unknown Waters


Slowly room turning grey feelings oflost
Love seems to shatter the way
The way to the heart seems so dim to me

Seeing her masquerade
Feeling her empty face
Breaking her circles twice
But my words seems to rust

Seeing her masquerade
Feeling her emply face
Breaking her circles twice
But my words turns to dust

Ways of losing hope
Dark landscapes of the mind
Together we can be
But white lines seems to shadow

Seeing her masquerade
Feeling her emply face
Breaking her circles twice
But my words seems to rust

Seeing her masquerade
Feeling her empty face
Breaking her circles twice
But my words turns lo dustCaptcha
Liedje Blazing Eternity Of Times And Unknown Waters is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Of Times And Unknown Watersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity Of Times And Unknown Waters downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Of Times And Unknown Waters in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.