Songtekst van Bonnie Pointer: I Can't Help Myself

I Can't Help Myself


Sugarpie, honeybunch
You know that I love you (love you)
I can't help myself
I love you and nobody else

In and out my life
(In and out my life)
You come and you go
(Come and you go)

Leaving just your picture behind
And I've kissed it a thousand times

When you snap your fingers
Or wink your eye
I come running to you
I'm tied to your brain strains
And there's nothing that I can do

Oh, Sugarpie, honeybunch
(Sugarpie, honeybunch)
I'm weaker than a girl should be
(Girl should be)

I can't help myself
I'm a fool in love, you see

Wanna tell you I don't love you
Tell you that we're through
And I've tried
But every time I see your face
I get up all choked up inside

Oh, sugarpie, honeybunch
(Sugarpie, honeybunch)
You know that I love you (love you)
I can't help myself
I love you and nobody else

When I call your name
Boy, it starts a flame
Burning in my heart
Tears it all apart
No matter how I try
My love I can't hide

Oh, sugarpie, honeybunch
(Sugarpie, honeybunch)
I'm weaker than a girl should be
(Than a girl should be)

I can't help myself
I'm a fool in love, you see
(Can't help it)
(Girl can't help it)

Wanna tell you I don't love you
Tell you that we're through
And I've tried
But every time I see your face
I get up all choked up inside
(Can't help it)
(Girl can't help it)

Oh, sugarpie honeybunch
(Sugarpie honeybunch)
You now that I'll wait for you
(Wait for you)

Can't help myself
I love you and nobody else
(Can't help it)
(Girl can't help it)

Sugarpie, honeybunch
Sugarpie, honeybunch
Can't help it
Can't help it
Girl can't help it

Sugarpie, honeybunch
Sugarpie, honeybunch
Can't help it
Can't help it

Sugarpie, honeybunch
I'm weaker than a girl should be
I can't help myself
I'm a fool in love, you see

Sugar, oh, oh, oh, yeah
I can't help myself
No, I can't help myself

Sugarpie, honeybunch
You know that I love you







Captcha
Liedje Bonnie Pointer I Can't Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bonnie Pointer I Can't Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.