Can't Help Myself


Verse 1 (Latavia)
Never lost that feeling
Once I got that feeling from you
I knew
That there was something special
You had a certain sparkle 'bout you
It's true

(Letoya)

I cannot feel more sincere
Boy whenever you are near
I just lose my mind
I get weak inside
Swear I can't do anything
And I

Chorus:
I can't help myself
I'm in love with you and nobody else
It's real as hell
And I can't deny
It's how I feel

Verse 2 (Beyonce):
Never did stopped callin'
Once you started falling for me
Fell deep
Living in denial
Couldn't see what you saw in me
Ohh, baby, baby
Now I

(Kelly)
I can see it all so clear
I have nothing left to fear
With you by my side
Ain't no need to hide
(I can tell you anything)

Chorus:
I can't help myself
I'm in love with you and nobody else
It's real as hell
And I can't deny
It's how I feel

Breakdown:
Feel, feel, feel
I (can't help myself)
Can't help (can't help myself)
Myself
Ohh, oh, ooh baby, baby
Now I

I can see it all so clear
I have nothing left to fear
With you by my side
Ain't no need to hide
(I can tell you anything)

Chorus:
I can't help myself
I'm in love with you and nobody else
It's real as hell
And I can't deny
It's how I feel
* chorus fades*Captcha
Liedje Destiny's Child Can't Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Destiny's Child Can't Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.