Songtekst van The Kelly Family: I Cant Help Myself

I Cant Help Myself


If I would tell you
how much you mean to me
I think you wouldnt understand it
so I wait,I wait
until this day comes
when you will understand me

But I cant help myself
I cant stop myself
I am going crazy
I cant stop myself
I cannot control myself
I am going crazy

And I love you
I want you
I wanna talk to you
I wanna be with you
And I love you
I want you
I wanna talk to you
I wanna be with you

I cannot change it
Im sure not makin it
One big hell of a fuss
I cannot turn my back
Ive got to face the fact
Life without you is hazy

And I love you

Kiss me,thrill me
dont say goodbye
Hold me,love me
dont say goodbye
Oh,oh,ohDont say goodbye

Oh, oh, oh kiss me goodbyeCaptcha
Liedje The Kelly Family I Cant Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Cant Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Kelly Family I Cant Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Cant Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.