Huffer


Na na na na na na
Ta ah ah ah ah
Ah-ah, ah-ah, ah-ah
Da da da, da da da
Da da, da da da

Toil toil toil til I get sick
I try reverse, but I'm not that quick
Chained to the ground
No flyin', for you
If you want it bad
You gotta steal your own fuel
Torn
Toiled and troubled

Da da da da da da
Da da da ah ah
Ah-ah
Ah-ah
Da da da da da da da da
Da-ah
Da da da!
Toil toil toil
Till I get sick
I try reverse but I'm
Not that quick
Chained to the ground
No flyin' for you
If you want it bad
You gotta steal your own fuel
Torn
Toiled and troubledCaptcha
Liedje Breeders Huffer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Huffermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Huffer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Huffer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.