Invisible Man


He's the Invisible Man
Count the bubbles in your hand
The southern skies
And the summer sites

That's all that's left behind
The skies, and a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you can

You're nowhere in sight (just imagine that)
Nothing excites you (baby, that's a fact)
Open your eyes
Look and you will find

That's all that's left behind the skies
And a sweet caress
The skies, the sights
And a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you can

That's all that's left behind the skies
And a sweet caress
The skies, the sights
And a sweet caress
He's the Invisible Man
Catch him if you canCaptcha
Liedje Breeders Invisible Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Invisible Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Invisible Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Invisible Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.