Songtekst van Brian McFadden: Like Only A Woman Can

Like Only A Woman Can


I wasn't perfect
I done a lot of stupid things
Still no angel
I wasn't looking for forgiveness
I wasn't laid up by my pride
Just shocked by her attention

Did someone sign me up for love?
I didn't want it
But now I can't live without it

She changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman can

She's kinda perfect
She's kinda everything I'm not
Yes, she's an angel
It's amazing how she's patient
Even more at times I'm not
She's my conscience

But who decided I'd be hers?
I want to hate them
Cause now I can't live without her

She changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman can

Like only a woman can

But who decided I'd be hers?
I want to hate them
Cause now I can't live without her

She changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman canCaptcha
Liedje Brian McFadden Like Only A Woman Can is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like Only A Woman Canmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McFadden Like Only A Woman Can downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like Only A Woman Can in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.