Vega-Tables


I'm gonna be round my vegetables
I'm gonna chow down my vegetables
I love you most of all
My favorite vege-table

If you brought a big brown bag of them home
I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot

I'm gonna keep well my vegetables
Cart off and sell my vegetables
I love you most of all
My favorite vege-table
Oh oh taba vega vegel

I tried to kick the ball but my tenny flew right off
I'm red as a beet 'cause I'm so embarassed

Oh oh dum do dum de dooby do
Oh oh dum do dum de dooby do
Oh oh dum do dum de dooby do
oh yeah
Oh badumday oh dum do dum de dooby do
Oh badumday oh dum do dum de dooby do

Chomp chomp chomp chomp do-do-do do-do-do
Bop bop bop bop do-do-do do-do-do

I know that you'll feel better
When you send us in
Your letter an'
Tell us the name of your
Your favorite vege-table

I know that you'll feel better
When you send us in
Your letter an'
Tell us the name of your
Your favorite vege-tableCaptcha
Liedje Brian Wilson Vega-Tables is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vega-Tablesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian Wilson Vega-Tables downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vega-Tables in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.