Honestly


Please don't mind what I'm trying to say 'cause I'm, I'm being honest
When I tell you that you
You, You're part of the reason I'm so set on the rest of my life
Being a part of you
You tell me what you think about being open,
About being honest with yourself

'Cause things will never be the same

So I guess I'll see you, I'll see you around
I'm spinning, while I'm falling down
Now you know why I'm begging you to stay

Don't waste time getting to the point, 'cause I'm, I'm patiently waiting
For your next phone call, your next excuse for losing sleep again
Tell me what you think about being open,
About being honest with yourself

'Cause things will never be the same

So I guess I'll see you, I'll see you around
I'm spinning, while I'm falling down
Now you know why I'm begging you to stay

'Cause I can't stop it now
It's so amazing how
I know I can't, I could never walk away

How can we resolve this now?
We let it go, and wonder how
This can ever be the same
(Can never be the)
Can ever be the same

So I guess I'll see you, I'll see you around
I'm spinning, I'm while falling down
Now you know why I'm begging you, I'm begging!

'Cause I can't stop it now,
It's so amazing how,
I know I can't, I could never walk away!

Please don't mind what I'm trying to say 'cause I'm, I'm being honestCaptcha
Liedje Cartel Honestly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Honestlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel Honestly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Honestly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.