Say Anything


And baby don't follow their lead
'cause you'll never know
Just how the story ends, or how the story goes
And you are so confused
And baby it's just like you
To say anything else

Whenever you get this way
Just getting up for the let down,
Mmm here they come and YES they're here to stay
Just getting up for the let down

Oh I'm here to say that you're the star you wanna be
Just open up and look inside and you will see, yeah

Someday you'll sing it out loud
One day this will make you proud
Whoa oh, "I know"
Whoa oh

And baby don't follow their lead
'cause you never know
Just how the story ends, or how the story goes
And you are so confused,
And baby it's just like you
To say anything else

It's time for you to understand
Stop getting up for the let down
Oh, who you are is not up to them
Stop getting up for the let down

And I'm here to say that you're the star you wanna be
Just open up and look inside, you will see

Someday you'll sing it out loud
One day this will make you proud
Whoa oh, "I know"
Whoa oh

Someday you'll sing it out loud
One day this will make you proud
Whoa oh, "I know"
"I know" is never good enough

So say what you want
(You know I'm wasting all my time)
Gotta mean it when you say what you want
(You're only safe when you're alone)
And everybody's on your mind
Saying anything to get you by

And so to get what you want
(You know I'm wasting all my time)
You gotta mean it
(You're only safe when you're alone)
And when you say what you want
Your wasting everybody's time
Your saying anything that gets you by

It's not, not, not gonna get you,
Gonna get you by

Some day you'll sing it out loud
One day this will make you proud
Whoa oh, "I know"
"I know" is never good enough

Someday you'll sing it out loud
One day this will make you proud
Whoa oh, "I know"
Whoa oh
Whoa oh, "I Know"
"I know" is never good enoughCaptcha
Liedje Cartel Say Anything is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Say Anythingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel Say Anything downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Say Anything in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.