The way we are made


Nobody ever will take your place in my life
Nobody ever could be so wrong
And at the same time be so right
Not everybody will understand how it feels
To be together for all this time
Not everybody will understand

And the road is long
Will you walk with me
And we carry on
And the road is long

I never was no good at all without you
Too much of my time all alone
Too much of my time without youCaptcha
Liedje China Crisis The way we are made is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The way we are mademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje China Crisis The way we are made downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The way we are made in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.