Songtekst van Conway Twitty: As Soon As I Hang Up The Phone

As Soon As I Hang Up The Phone


(loretta)

hello

(conway)

hello loretta

(loretta)

darlin i knew it was you
oh please tell me what to do
you gave me the will to go on
as soon as i picked up the phone

the talk, is around that we're through
oh darlin, tell me what to do
i knew that you'd tell me, they where wrong
as soon as i picked up the phone

oh no, oh no
i can't believe that it's true
oh no, oh no
i can't believe that we're through
you tell me it's over and done
you say that you had all your fun
but i can't believe you'll be gone
as soon as i hang up the phone

as soon as i hang up the phone

(conway)
goodbye lorettaCaptcha
Liedje Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Soon As I Hang Up The Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Soon As I Hang Up The Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.