Transcendence


The snow was gently falling
A white mist filled the air
I hear the cold wind calling

Something's waiting there

I stand alone in silenceUpon the mountain high
I'm waiting for the spirits

Eyes upon the sky

They whisper in my visionsThey haunt me in my dreams
They've shown me worlds that shimmer
And peaceful fields of green
Try to find your sky
Your world within yourself

In death I've found the answerIn death I live again
Fear not the reaper's blade

It does not mean the end
It does not mean the end
It does not mean the end, no

It never really endsCaptcha
Liedje Crimson Glory Transcendence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Transcendencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crimson Glory Transcendence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Transcendence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.