Songtekst van In The Woods...: Titan Transcendence

Titan Transcendence


One week have passed, my weary widow
- Perfume for the harbour-boat
Relieve me from your neck of marble
Release me when your limbs afloat

Follow yours and catch the diamonds
Before all hell reveals to thee
I cannot strive for understanding
As there is nothing more for me

I will never feel one moments sadness
For the days we never shared
As I have left the grip of changes
With you, my everlasting madnessCaptcha
Liedje In The Woods... Titan Transcendence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Titan Transcendencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... Titan Transcendence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Titan Transcendence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.