Hold On


Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

Sometimes love can bring you down
You just don't know what's wrong or right
Get's tough to turn around
And maybe it's not worth the fight
Think twice before you throw it away
Just open your heart to what I've got to say

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

When love calls your name
You can't find a place to hide
Heart thumps you feel the pain
It's tearing you up inside
There's no reason to feel this way
Don't give up on love, it's here to stay

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

You got someone who loves you, someone who understands
Hold on to love don't let it slip right through your hands
Everybody needs a lover, someone to call their own
You know it's worth a fight, so you've got to hold on
Think twice before you throw it away, Just open your heart to what I've got to say

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on you

You got someone who loves you, someone who understands
Hold on to love don't let it slip right through your hands
Everybody needs a lover, someone to call their own
You know it's worth a fight, so you've got to hold on

Hold on to what we got
Don't let it go because we got a lot
Hold on to what we got
Never give up don't let this love walk out on youCaptcha
Liedje Donny Osmond Hold On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Osmond Hold On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.