Detention Girl


Yeah- Detention Girl
Yeah- Detention Girl

Won't you be my psycho boyfriend (?)
Girl- Yeah yeah Detention Girl

Said it would be good for me
Girl- Detention Girl
Detention- Detention- Detention Girl
It hurts so bad
I'm so glad
It hurts so bad
I'm so glad
It hurts so bad
And I'm so glad
It hurts so bad
And I'm so glad
Detention Girl- Yeah yeah
Detention Girl
She's goin down- down
Detention GirlCaptcha
Liedje Dwarves Detention Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Detention Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Detention Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Detention Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.