Turn Me On


Turn me on, turn me on
Just do it right, you can't go wrong
On the radio that plays your favourite song
You turn me on, turn me on
You should know how, so turn me on
Baby, don't your wait until the night is gone
Just turn me on

You are so cool, don't know what to do
Oh, babe, I can come close to you
I want you, but just for good,
Can't you see I'm in the mood
Won't you touch me now
I'm just waiting for a sign
Wanna make you feel so hot
I wanna find your tender spot

You are so sweet, I got admit
I wanna know that you will fit
So let me seek your horny part
I have all that you have got
Want you, touch my skin
Let me tell you it's no sin
You may love my touch or not
I wanna find your tender spot

Turn me on, oh, baby, turn me on
Please, aahh aaahhh ahhCaptcha
Liedje E-rotic Turn Me On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn Me Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Turn Me On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn Me On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.