Shag Me


Shag me baby I want it now - oooooh
Oh baby I can't stop yearning
Shag me baby I need you now - oooooh
Oh baby I can't stop loving you

Shag me

What you need my love
I got it babe - I got enough
What you want my dear
I got it babe - I got it right here
What you like my sweet
Stay behind i'll take the lead
I'm the best babe - anyhow
And I just wanna shag you now

Shag me baby I want it now - oooooh

I know how to dance
You'll always get just another chance
I know how to love
And i'll get you the stars from the sky above
I know how to touch
Baby I'm sure you're gonne like it so much
Here I am baby hear me now
And I just wanna shag you now

Shag me baby I want it now - oooooh

Wanna have good sex with you - so make it true for me
I wanna take what I can get so baby let it be
I guess I'm hot
Down to the spot

Shag me now - shag me now
Baby rag me now
I can't stop yearning
Shag me now
Like I did before
Baby I need more
So baby shag me right now
I can't stop waiting nowCaptcha
Liedje E-rotic Shag Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shag Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Shag Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shag Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.