Wish You Were Here


Into the night I am falling
With no one by my side
Missing your love warm and tender
My heart feels like a satellite

I wish yes I wish you were here
In the dark of the night
And I miss you like crazy
I wish Yes I wish you were here
Want you right by my side
So the nightmares won't chase me

Babe it's more that a feeling
That sometimes comes and goes
I will hold you forever
You can trust me heaven knows

I wish Yes I wish you were here
Cos I'm lost on my own
Torn between my emotions
I wish yes I wish you were here
And I feel so alone
Like a tear in the ocean

I wish Yes I wish you were here
Cos Im lost on my own
Torn between my emotions
I wish yes I wish you were here
And I feel so alone
Like a tear in the ocean

I wish you were hereCaptcha
Liedje E-rotic Wish You Were Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wish You Were Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Wish You Were Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wish You Were Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.